Destek Hattı

Kurumsal

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde yer alan şirketimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetkilendirilmiş olup Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak faaliyet göstermektedir. Firmamız bilimsel ve teknolojik açıdan hızlı ve sürekli kendini geliştiren; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik anlayışıyla hareket eden; uygun metot, cihaz ve uzman personeli ile, hatasız, profesyonel çalışmayı, zamanında hizmet sunmayı amaç edinmiştir.

  • İş yerinde yapılacak periyodik ve teknik kontrollerin yapılmasını (basınçlı kaplar, kaldırma araçları, elektrik topraklama tesisatının kontrolü, risk değerlendirme sonuçlarına göre ani ve yakın tehlikelerin veya kaza potansiyelini tanımlayarak bunlara ilişkin risklerin önlenebileceği acil durum eylem planını hazırlayarak gerekli tatbikatlar yapmaktayız.
  • Yangın ve patlamaların önlenmesi bu ve önlemlerin alınması için gerekli çalışmaları yaparak, tatbikatlı yangın eğitimleri ile olabilecek bir yangında acil müdahalelerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi Sağlamakta ayrıca Çalışanların periyodik sağlık tetkiklerini Özel donanımlı mobil araçlarımızla işletmenin uygun gördüğü zamanda ve yerinde yaparak, iş gücü ve iş günü kayıplarını önlemekte, iş yerinde oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarına karşı önleyici faaliyetler de bulunmaktayız.

Felsefesi

Adana Çukurova OSGB, Kurumların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli ihtiyaçlarını tek elden çözmek için kurulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Bünyesindeki profesyonel A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları, tecrübeli işyeri hekimleri ve sağlık personelleriyle güçlü, dinamik ve fark yaratan bir takım olmayı başarmıştır.

Çukurova Misyon

Hayatın sadece bir parçası olan çalışma yaşamının; çalışan, işveren ve diğer taraf için en sağlıklı ve güvenli şekilde sürdürülmesine katkıda bulunmak,önleyici iş güvenliği kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak misyonumuzdur.

Çukurova Vizyon

OSGB hizmetini etik ve çağdaş yaklaşımla en üst düzeydeinsana yakışır kalitedenunarak; katılımcı, gelişmeyi destekleyen, müşteri beklentilerini sürekli tam ve zamanında karşılayan öncü kuruluş olmak vizyonumuzdur.

Adana iş güvenliği firmaları   Adana Osgb firmaları